« Deeltjesteller voor diesel beter dan roetmeting»

Gepubliceerd op 18-07-2023

Roetdeeltjes zijn een steeds groter wordend milieuprobleem. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan hoe we de hoeveelheid die in de lucht wordt vrijgelaten kunnen verminderen. De Europese Unie heeft hiervoor verschillende wetten en regels aangenomen, en heeft ook een verplichte Roetdeeltjesteller bij APK-keuringen voor dieselmotoren ingesteld.

Wat is nu eigenlijk een ‘roetdeeltjesteller’?

De deeltjesteller is een moderne, veel preciezere technologie die gebruik maakt van lasertechnologie en een verscheidenheid aan andere wetenschappelijke instrumenten om de hoeveelheid vervuilende deeltjes in de lucht te meten. Deze methode is veel nauwkeuriger in het meten van deeltjes die mogelijk schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn en vereist niet de vervanging of reparatie van uitrusting. De roetmeting was een oudere technologie die werd gebruikt om het koolstofgehalte in de lucht te meten. Het systeem bestond uit een lamp, een verduisteringsvat, een filtercompartiment en verschillende andere, meer traditionele meetinstrumenten. Om de meting te verrichten, moest het filtercompartiment worden verwijderd en schoongemaakt, waardoor de methode tijdrovend en onnauwkeurig was..

De voordelen van deze belangrijke nieuwe technologie

Het gebruik van de Roetdeeltjesteller bij APK-keuringen heeft vele voordelen.

  • Ten eerste voldoet het aan de wetten en regels die door de Europese Unie zijn ingesteld. Dat betekent dat als er tijdens de APK gebreken worden geconstateerd, ze zo snel mogelijk kunnen worden verholpen om aan de Europese eisen te voldoen.

  • Ten tweede kunnen door de Roetdeeltjesteller behaalde metingen worden vergeleken met vorige APK-metingen. Als een motor meer dan toegestaan wordt verontreinigd, kunnen de juiste maatregelen worden genomen om de motor aan de Europese normen te laten voldoen.

  • Daarnaast biedt het gebruik van de Roetdeeltjesteller meer voordelen dan alleen maar het naleven van de wet. In vergelijking met de oude roetmeting biedt het gebruik ervan een betere controle van de roetuitstoot. De oude roetmeting werkte op basis van een gemiddelde waarde van de roetuitstoot, wat betekende dat relatief kleine veranderingen in de hoeveelheid uitstoot die de motor produceerde niet werden opgemerkt. Met de Roetdeeltjesteller worden al deze kleine veranderingen gemeten en kan de eigenaar van de motor aanpassingen aanbrengen om de roetuitstoot te verminderen.

Een belangrijke bijdrage aan een betere luchtkwaliteit voor de toekomst

Het gebruik van de Roetdeeltjesteller bij APK-keuringen voor dieselmotoren biedt dus veel voordelen. Het maakt het voor eigenaren mogelijk om aan de Europese wetten te voldoen en het regelmatig controleren en verminderen van de roetuitstoot te vergemakkelijken. Dit resulteert op lange termijn in een betere luchtkwaliteit, dus we kunnen er niet aan twijfelen dat het verplichte gebruik van deze apparaten een goede zaak is.

Neem voor meer informatie contact op met Henk Jongen Auto's.

exhaust-3538388-1280-1689663765.jpg